Xedea

 • Garapen jasangarriarekin konprometitua dagoen lan-eredu bat zabaltzea.
 • Fundazioaren balioak sustatuko dituzten proiektuak eta etorkizuneko gizartearentzat onuragarriak suerta daitezkeen gaiak bultzatzea. Gure ikuspuntutik, “ez dugu lurra gure arbasoengandik jaso, gure seme-alabak dira lurra utzi digutenak ”.

Ikuspegia

 • Jarduera gastronomikoaren jasangarritasuna bermatzeko prestakuntza eta hezkuntza.
 • Garapen jasangarria, gastronomia, elikadura, osasuna eta sormenari lotutako gaien inguruko ikerketa sustatzea.
 • Erakunde publiko eta pribatuen arteko koordinazioa suspertzea.
 • Berrikuntza eta hari lotutako dibulgazioa modu aktiboan lagundu eta sustatzea.
 • Elkarlana eta kontzientziazioa bultzatzea gizartearentzako garrantzitsuak diren aspektuetan.
 • Arte ederrak, kultura eta sortze-jarduerak eremu guztietan txertatzea.
 • Kooperazio-sareak sortu eta praktika egokiak sustatzea.
 • Garapen jasangarria, hezkuntza eta prestakuntza eta kultura-ondareari lotutako balioen hedapenean erreferentzia izatea, euskal sukaldaritza nabarmenduz, administrazioetako erakundeek, sektore pribatuak, unibertsitateek, think tank erakundeek eta abarrekoek gauzatzen dituzten hausnarketa-prozesuen parte gisa.

Balioak

 • Gazte eta profesionalen prestakuntza babestea.
 • Garapen jasangarriaren sustapenerako bilaketa eta jarrera proaktiboa, lurraldearen eta bere baliabideen erabilera arduratsuarekin batera.
 • Konpromisoa eta kooperazioa gizartearekin eta gizartearekiko, arduraz jokatuz.
 • Ikerketa enpirikoa eta berrikuntza.